Činnosti divize pozemní a dopravní stavitelství

Podrobná prohlídka portálů a polo portálů na úseku dálnice D8 (48-92) s vypracováním revizní zprávy včetně návrhu opatření. (Podrobnou prohlídkou se zjišťuje celkový fyzický stav konstrukce, spojů, styků, přípojů, kotevních šroubů, tvar dílců, stav protikorozní ochrany. Kontroluje se konstrukce neprojevují mimořádné deformace, nebo chvění vyvolané dynamickými účinky a zda se z důvodu únavy materiálu neobjevují trhliny.)